Välkommen till Swefos AB

Agent för MAGMAsoft

Verksamhet

Swefos AB är agent för MAGMAsoft; det marknadsledande programmet för att simulera gjutprocesser.

Företaget sköter försäljning, support, utbildning på MAGMAsoft samt dess moduler i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Vi utför även viss konsultverksamhet inom gjuteriområdet

För utförlig information om MAGMAsoft rekommenderar vi ett besök på MAGMA GmbH’s hemsida

www.magmasoft.de/en/